QNAP – restart ustawień sieciowych i hasła bez utraty danych

Kategoria:  Archiwum
Data wpisu:  03.02.2011
Czas potrzebny na przeczytanie:  5 minut

[artykuł z roku 2011]

Ostatnio mieliśmy następujący przypadek:

Klient posiadał serwer NAS QNAP TS-219.

Klient wprowadził do niego zabezpieczenia oparte na możliwości logowania tylko z jednej podsieci IP (konkretnie sieci 192.168.99.0).

W pewnym momencie klient zmienił podsieć, w której ma pracować QNAP na nową (192.168.1.0), więc naturalną koleją rzeczy zmienił adres IP urządzenia z jednej sieci na drugą. No i się okazało, że do urządzenia w żaden sposób nie można się dostać.

Adres IP został zmieniony poprawnie a ustawienia security pozostały, zabraniając logowania z innych sieci niż poprzednia.

QNAP Password Reset

Rozwiązaniem tego problemu, bez utraty jakichkolwiek danych jest reset ustawień sieciowych QNAPa.

Trzeba to zrobić bardzo „delikatnie”!

Aby zresetować następujące ustawienia odpowiedzialne za sieć należy na 3 sekundy (nie więcej !!!) nacisnąć przycisk Reset urządzenia.

Dłuższe naciśnięcie wykasuje więcej ustawień i może spowodować utratę danych.

Po 3 sekundach da się słyszeć dźwięk. Po nim należy puścić Reset.

Trzy sekundowe resetowanie kasuje i przywraca do domyślnych następujące ustawienia:

  • System administration password: admin
  • TCP/ IP configuration: Obtain IP address settings automatically via DHCP
  • Configuration TCP/ IP: Disable Jumbo Frame
  • TCP/ IP configuration: If port trunking is enabled (dual LAN models only), the port trunking mode will be reset to “Active Backup (Failover)”.
  • System Port: 8080 (system service port)
  • Security Level: Low (Allow all connections)
  • LCD panel password: (blank)

Po zresetowaniu urządzenia otrzyma adres IP z DHCP i można wejść i ustawić adresację IP i inne ustawienia security.

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta