QNAP – restart ustawień sieciowych i hasła bez utraty danych

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta

Ostatnio mieliśmy następujący przypadek. Klient posiadał serwer NAS QNAP TS-219. Klient wprowadził do niego zabezpieczenia oparte na możliwości logowania tylko z jednej podsieci IP (konkretnie sieci 192.168.99.0).  W pewnym momencie klient zmienił podsieć, w której ma pracować QNAP na nową (192.168.1.0), więc naturalną koleją rzeczy zmienił adres IP urządzenia z jednej sieci na drugą. No i się okazało, że do urządzenia w żaden sposób nie można się dostać. Adres IP został zmieniony poprawnie a ustawienia security pozostały, zabraniając logowania z innych sieci niż poprzednia.
QNAP Password Reset
Rozwiązaniem tego problemu, bez utraty jakichkolwiek danych jest reset ustawień sieciowych QNAPa.
UWAGA: Trzeba to zrobić bardzo „delikatnie”!
Aby zresetować następujące ustawienia odpowiedzialne za sieć należy na 3 sekundy (nie więcej !!!) nacisnąć przycisk Reset urządzenia.  Dłuższe naciśnięcie wykasuje więcej ustawień i może spowodować utratę danych.
Po 3 sekundach da się słyszeć dźwięk. Po nim należy puścić Reset.
Trzy sekundowe resetowanie kasuje i przywraca do domyślnych następujące ustawienia:

  • System administration password: admin
  • TCP/ IP configuration: Obtain IP address settings automatically via DHCP
  • TCP/ IP configuration: Disable Jumbo Frame
  • TCP/ IP configuration: If port trunking is enabled (dual LAN models only), the port trunking mode will be reset to “Active Backup (Failover)”.
  • System Port: 8080 (system service port)
  • Security Level: Low (Allow all connections)
  • LCD panel password: (blank)

Po zresetowaniu urządzenia otrzyma adres IP z DHCP i można wejść i ustawić adresację IP i inne ustawienia security.