Disaster Recovery, czyli czy ufamy naszym kopiom zapasowym ?

Autor wpisu
Michał Ruta

Firma Acronis raz do roku robi badania poziomu zaufania do naszych kopii zapasowych.
Po badaniu tym powstaje Global Disaster Recovery Index.
Poniższy wykres ilustruje:
Co jest Twoim największym wyzwaniem odnośnie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii?
Wyzwania odnośnie tworzenia kopii zapasowych

Poniżej zamieszczam kilka danych statystycznych ujętych w tym opracowaniu:
Statystyki dotyczącego ogólnego poziomu zaufania:

Prawie 1/3 firm (32%) nadal obawia się, że ich operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii zawiodą w przypadku poważnego incydentu, a podobna liczba (34%) firm twierdzi że ucierpiałaby z powodu długotrwałego przestoju.

Statystyki dotyczące wykwalifikowane personelu:

Problem niedoboru wykwalifikowanego personelu z 2010 roku nie został rozwiązany. W 2011 roku zaobserować można 8% spadek zaufania w obszarze posiadania wykwalifikowanego personelu,  potrafiącego rozwiązać główne problemy. Potencjalną, przyczyną tego może być trudny ekonomicznie okres.

Dane dotyczące środków przeznaczonych na operacje tworzenia kopii zapasowych:

Około 2/3 (67%) firm przyznała się, że ze swojego budżetu IT na operacje tworzenia kopii zapasowych
i odzyskiwania po awari wydała tylko 10% albo mniej, natomiast 22% firm przyznała się, że nie wydała żadnych środków.

Jeden z kluczowych wniosków raportu:

Błąd ludzki jest główną przyczyną awarii systemów, której roczny koszt kształtuje się na poziomie $366 363

Drugi z kluczowych wniosków:

Nadal brak strategii przechowywania kopii zapasowych poza siedzibą firmy

Więcej wniosków oraz cały raport do ściągnięcia:  ACRONIS_DR_Index_2012_PL