Usprawniamy procesy biznesowe …

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta
Czas potrzebny na przeczytanie
5 minut

Na początek trochę formalnie:

Firma MRNet Michał Ruta –  realizuje projekt w ramach PO IG 8.2 który usprawni procesy biznesowe związane z obsługą informatyczną klientów”.

A co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że po wdrożeniu nowego systemu będziemy mogli jeszcze lepiej i ściślej współpracować z naszymi klientami i parterami. Nowy system obsługi informatycznej uwzględni procesy biznesowe, które znaczącą podniosą poziom komunikacji i odpowiedzialności w realizowaniu współpracy.

1. Śledzenie i monitorowanie wszystkich procesów biznesowych

Pierwszą i chyba najważniejszą funkcją oprogramowania, które powstaje w wyniku tego projektu jest śledzenie i monitorowanie wszystkich procesów biznesowych jakie będą zachodziły pomiędzy naszą firmą a klientami i partnerami. Dzięki temu wszystkie zgłoszone problemy będą znajdowały swoje rozwiązania w jak najszybszym czasie.

Śledzone będą godziny pracy, stan realizacji poszczególnych zadań, wskaźniki odpowiedzialne za terminowe wywiązywanie się z umów z klientami. Rozwiązanie zapewni pełną transparentność wszystkich działań. Każdy klient lub Partner będzie na każdym etapie poinformowany o tym co się dzieje z jego zgłoszeniem.

Pracownicy MRNET będą na każdym etapie widzieli stan realizacji zadań, co pozwoli na lepszą koordynację prac.

2. Dostarczenie klientom wiedzy o ich systemach informatycznych

W szczególności o występujących w nich problemach. System będzie zawierał wszystkie sugestie zmian jakie klient lub partner powinien wprowadzić do swojego systemu, aby zapewnić większy stopień bezpieczeństwa, niezawodności i szybkości pracy.

Dzięki nowemu systemowi klient będzie miał także możliwość szybkiego dostępu do danych o wszystkich komputerach i użytkownikach, którzy podlegają pod umowę o współpracy.

3. Współpraca partnerska pomiędzy naszą firmą o firmami trzecimi

Trzecie, nie mniej ważne, zadanie nowego oprogramowania to współpraca partnerska pomiędzy naszą firmą o firmami trzecimi. System będzie umożliwiał płynną komunikację na każdym etapie podzlecania sobie prac pomiędzy partnerami przy obsłudze klientów.

Dużą bolączką małych i średnich firm jest właśnie brak takich rozwiązań, które zapewniały by współpracę na każdym etapie realizacji zlecenia. Począwszy od ofertowania, poprzez realizację i dokumentację zlecenia, w którym biorą udział partnerzy.

Partnerzy

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!