Jak przenieść wiadomości pocztowe z The Bat! do Outlook

Opublikowano przez w Księga InfoMagii, Porady techniczne.

Print Friendly, PDF & Email

Program pocztowy The Bat! umożliwia wyeksportowanie wiadomości w jednym z trzech formatów: EML, MSG oraz w formacie poczty w systemie UNIX. Żaden z tych formatów nie jest jednak obsługiwany przez program Microsoft Office Outlook. Wydawałoby się, że odpowiednimi będą tu wiadomości MSG, jednak pliki MSG eksportowane przez The Bat! są w zupełnie innym formacie niż te obsługiwane przez Microsoft Office Outlook.

Przeniesienie wiadomości z The Bat! do Microsoft Office Outlook jest jednak możliwe poprzez skorzystanie z programu Outlook Express jako pośrednika. Outlook Express rozpoznaje pliki EML, dlatego możemy wyeksportować wiadomości z TheBat! do plików EML, zaimportować je do Outlook Express i w trzecim kroku wyeksportować wiadomości z Outlook Express do Microsoft Office Outlook.

Krok 1 – Eksport wiadomości z TheBat! do plików EML

1. W programie The Bat! zaznacz wiadomości, które mają zostać wyeksportowane.
2. W menu wybierz Narzędzia, Eksport wiadomości, Jako pliki wiadomości (.EML).
3. Wiadomości zostaną wyeksportowane do wybranego foldera na dysku. Każda wiadomość będzie osobnym plikiem EML.

Krok 2 – Import wiadomości EML do Outlook Express

Aby zaimportować wiadomość EML do Outlook Express wystarczy je zaznaczyć w folderze na dysku i przeciągnąć do odpowiedniego foldera w programie Outlook Express.

Krok 3 – Eksport wiadomości z Outlook Express do Microsoft Office Outlook

1. W programie Outlook Express w menu wybierz Plik, Eksportuj, Wiadomości.
2. W oknie Eksportowanie wiadomości wybierz, czy chcesz eksportować wiadomości z wszystkich folderów, czy tylko z wybranych. Jeśli tylko z wybranych zaznacz jeden lub więcej folderów na liście przy użyciu klawisza Ctrl i lewego klawisza myszy.
3. Po kliknięciu klawisza OK wiadomości zostaną wyeksportowane do Microsoft Office Outlook.

wróć