Ręczne usunięcie zasobu DFS – Windows 2008 / 2008 R2

Opublikowano przez w Księga InfoMagii, Porady techniczne.

Print Friendly, PDF & Email

Umiejętność ręcznego usunięcia obszaru nazw zasobu z DFS przydatne jest błędach np. przy błędzie obszaru nazw:
“Nie można zbadać obszaru nazw. Określona domena nie istnieje lub nie można się z nią skontaktować”

Błąd obszaru nazw może być spowodowany nie prawidłową pracą kontrolera domeny, usunięciu fizycznym folderu obszaru nazw (domyślnie: C:\DFSRoots) lub po usunięciu serwera który był jedynym serwerem obszaru nazw dla udostępnionej nazwy.

Mimo że udostępnione zasoby są nie dostępne wyświetlają na liście udostępnionych folderów w naszej domenie:

Po upewnieniu że n nasze kontrolery domeny działają prawidłowo (dcdiag, dcdiag /fix) możemy przystąpić do procedury ręcznego usunięcia zasobu:

1. Usuwamy z listy konsoli  „Zarządzanie systemem plików DFS”  obszary nazw:

2. Zatrzymujemy usługę „Usługa Obszar nazw systemu plików DFS” (CMD:  net stop dfs)

3. Usuwamy odpowiednie klucze rejestru odpowiadające naszym udziałom które chcemy usunąć z:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DFS\Roots\domainV2 (dla udostępniania domenowego)
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DFS\Roots\Standalone (dla udostępniania serwerowego)
  • 4. Usuwamy odpowiednie klucze rejestru odpowiadające naszym udziałom które chcemy usunąć z:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Shares
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Shares\Security
  • 5. Uruchamiamy „Edytor ADSI” – ustawienia podłączenie” „Domyślny kontekst nazewnictwa”
  • Przechodzimy do folderu w naszej domenie” CN=SYSTEM” a następnie „CN=Dfs-Configuration”
  • Usuwamy odpowiednie pozycje odpowiadające naszym udziałom które chcemy usunąć:6. Usuwamy folder obszaru nazw domyślnie: C:\DFSRoots
    7. Uruchamiamy ponownie serwer i gotowe. Nasze udostępnienie DFS całkowicie zostało usunięcie z systemu.
wróć