SharePoint – „ Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji ” i błąd SQL: 33002

Opublikowano przez w Księga InfoMagii, Porady techniczne.

Print Friendly, PDF & Email

Przyczyn komunikatu „ Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji ”  i błędu SQL 33002  może być wiele między innymi uszkodzona baza konfiguracyjna, uszkodzone pliki z konfiguracją, uszkodzona aplikacją w IISie….

Zazwyczaj problem można rozwiązać poprzez wymuszoną aktualizację plików i bazy konfiguracyjnych z linii poleń:
„psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force”
Program psconfig znajduję się w folderze BIN w miejscu zainstalowania oprogramowania SharePoint np. domyślnie dla Sharepoint 2007 to:
„C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Bin\”

Uwaga:  „Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint” nie korzysta z przełączników wait i force które wymuszają naprawę lub napisanie konfiguracji.  Skorzystanie z „Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint”  podczas jakiej kol wiek awarii może doprowadzić do usunięcia całej farmy. Kreator gdy znajdzie problem  z spójnością bazy i plików konfiguracyjnych  może bez pytania (komunikatu) usunąć część usług lub farmy SharePoint.

Przykład naprawy SharePointa:

Podczas  instalacji  SP3 do SharePoint 2007 może się zdarzyć że niektóre funkcji w  bazie konfiguracji nie zaktualizują się. Proces instalacji SP przebiegnie pomyślnie i witryna wewnętrzna będzie prawidłowo funkcjonować. Dopiero po wywołaniu VSS (kopii w tle lub backupu korzystającego VSS)  WRITERS odpowiedzialny za bazy SQL wykona spójność bazy i wtedy w bazie pojawią jawne błędy np.


Nazwa dziennika:Application

Źródło:        MSSQL$MICROSOFT##SSEE
Data:          2011-10-31 18:25:10
Identyfikator zdarzenia:33002
Kategoria zadania:(2)
Poziom:        Błąd
Słowa kluczowe:Klasyczny
Użytkownik:    USŁUGA SIECIOWA
Komputer:      SERWER
Opis:
Nie można odnaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia 33002 ze źródła MSSQL$MICROSOFT##SSEE. Albo składnik wywołujący to zdarzenie nie jest zainstalowany na komputerze lokalnym, albo instalacja jest uszkodzona. Możesz zainstalować lub naprawić składnik na komputerze.

Jeśli zdarzenie pochodzi z innego komputera, wraz ze zdarzeniem może być wymagane zapisanie informacji o wyświetlaniu.

Do zdarzenia dołączono następujące informacje:

module
dbo.proc_getObjectsByClass

Nie można znaleźć określonego typu zasobu w pliku obrazu

Po wejściu na witrynę SharePoint ujrzymy komunikat „Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji”. Wywołanie programu „psconfig”  z parametrami „-cmd upgrade -inplace b2b -wait –force” naprawy SharePoint…. Nawet nie będzie potrzebny ponowne uruchomienie serwera czy usług.

wróć