Dropbox i synchronizacja dowolnego folderu w Windows Vista/7/”8″

Opublikowano przez w Księga InfoMagii, Porady techniczne.

Print Friendly, PDF & Email

Twórcy usługi Dropbox i klienta przeznaczonego dla systemów Windows, nie przewidzieli możliwości synchronizowania z usługą dowolnego folderu spoza katalogu Dropboxa

Sposobem synchronizacji dowolnego foldery jest utworzenie łączy symbolicznych.

Do stworzenia łącz symbolicznych posłużymy się narzędziem mklink, które wbudowane jest w system operacyjny.

mklink [/D] [nazwa łącza] [obiekt docelowy]

1. Uruchomiamy wiersz poleceń (cmd) z podwyższonymi uprawnieniami (UAC) i przechodzimy do folderu Dropboxa -> domyślnie “%USERPROFILE%\Dropbox”.

2. Tworzymy łącze symboliczne:

mklink /D “Dane z C” “C:\Dane z dysku C”

W folderze Dropboxa będzie widoczny folder “Dane z C” który będzie wskazywał na foldery “Dane z dysku C” z dysku C.

 

 

Usuwanie łączy symbolicznych: wystarczy po prostu usunąć utworzony skrót z folderu Dropboxa.

wróć