Windows 8 – Włączenie .NET Framework 3.5 (3.0, 2.0)

Opublikowano przez w Księga InfoMagii, Porady techniczne.

Print Friendly, PDF & Email

Środowiska .NET Framework  2.0, 3.0 i 3.5 jest jedną wbudowaną funkcją w Windows 8 która domyślnie jest wyłączona. Włączenie .NET Framework?

To proste!

Aby to zrobić należy:

1. Otworzyć “Control Panel” -> “Programs” -> “Programs and Features” i wybrać “Turn Windows features on or Off”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaznaczyć .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) i kliknąć OK.
3. Po poprawnym włączeniu funkcji pojawi się komunikat “Windows completed the requsted changes.”.

W przypadku nie prawidłowym dodaniu funkcji – “Windows could not completed the requsted changes.”

 

 

 

 

 

 

 

Należy ręcznie włączyć – z wiersza poleceń:

1. Włożyć do napędu DVD płytę instalacyjną Windows 8.
2. Uruchomić wiersz poleceń (cmd) z podwyższonymi uprawnieniami (UAC).
3. Wpisać i uruchomić:

  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:\sources\sxs /LimitAccess

Gdzie X to napęd DVD w którym znajduje się płyta instalacyjna Windows 8.

wróć