Usprawniamy procesy biznesowe …

Opublikowano przez w Biznes, Blog, Tylko dla szefów.

Print Friendly, PDF & Email

Na początek trochę formalnie:
„Firma MRNet Michał Ruta –  realizuje projekt w ramach PO IG 8.2 dotyczący usprawnienia procesów biznesowych związanych z obsługą informatyczną klientów”.

A co to oznacza w praktyce ?

Oznacza to, że po wdrożeniu nowego systemu będziemy mogli jeszcze lepiej i ściślej współpracować z naszymi klientami i parterami. Nowy system obsługi informatycznej uwzględni kilka czynników, które znaczącą podniosą poziom komunikacji i odpowiedzialności w realizowaniu współpracy.

Pierwszą i chyba najważniejszą funkcją oprogramowania, które powstaje w wyniku tego projektu jest śledzenie i monitorowanie wszystkich procesów biznesowych jakie będą zachodziły pomiędzy naszą firmą a klientami i partnerami. Dzięki temu wszystkie zgłoszone problemy będą znajdowały swoje rozwiązania w jak najszybszym czasie. Śledzone będą godziny pracy, stan realizacji poszczególnych zadań, wskaźniki odpowiedzialne za terminowe wywiązywanie się z umów z klientami. Rozwiązanie zapewni pełną transparentność wszystkich działań. Każdy klient lub Partner będzie na każdym etapie poinformowany o tym co się dzieje z jego zgłoszeniem. Pracownicy MRNET będą na każdym etapie widzieli stan realizacji zadań, co pozwoli na lepszą koordynację prac.

Drugim zadaniem oprogramowania będzie dostarczenie klientom wiedzy o ich systemach informatycznych. W szczególności o występujących w nich problemach. System będzie zawierał wszystkie sugestie zmian jakie klient lub partner powinien wprowadzić do swojego systemu aby zapewnić większy stopień bezpieczeństwa, niezawodności i szybkości pracy. Dzięki nowemu systemowi klient będzie miał także możliwość szybkiego dostępu do danych o wszystkich komputerach i użytkownikach, którzy podlegają pod umowę o współpracy.

Trzecie, nie mniej ważne, zadanie nowego oprogramowania to współpraca partnerska pomiędzy naszą firmą o firmami trzecimi. System będzie umożliwiał płynną komunikację na każdym etapie podzlecania sobie prac pomiędzy partnerami przy obsłudze klientów. Dużą bolączką małych i średnich firm jest właśnie brak takich rozwiązań, które zapewniały by współpracę na każdym etapie realizacji zlecenia. Począwszy od ofertowania, poprzez realizację i dokumentację zlecenia, w którym biorą udział partnerzy.

MRNET_bannerUE

 

 

 

wróć