Synchronizacja czasu z serwerem zewnętrznym w Windows 2008 R2

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta

Prawidłowa synchronizacja czasu jest bardzo ważna dla wszystkich komputerów w domenie Windows. Domyślnie wszystkie komputery klienckie synchronizują czas z kontrolerem domeny, a kontroler domeny pobiera czas z kontrolera z rolą PDC Operation Master. Aby synchronizacja była prawidłowa najlepszym źródłem czasu są internetowe serwery czasu mające atomowe wzorce czasu.  W Polsce jest to GUM – Główny Instytut Miar. Jego serwery czasu to:

 • tempus1.gum.gov.pl [ 212.244.36.227 ]
 • tempus2.gum.gov.pl [ 212.244.36.228 ]

Czas na tych serwerach pochodzi z Atomowego Zegara Cezowego (5071A).
Opis polskiego zegara atomowego znajdziecie na stronie na stronie http://www.gum.gov.pl/
Inne dobre źródła to farmy serwerów czasu pool.ntp.org, czyli np: 1.pool.ntp.org, 2.pool.ntp.org…
Uwaga: aby móc synchronizować czas z serwerami internetowymi musi być otwarty port UDP 123 (in- and outbound) na firewallu.

 1. Należy upewnić się jaki jest nasz PDC Server.  W linii komend sprawdzamy to poleceniem: C:\>netdom /query fsmo
 2. Zależy na znalezionym kontrolerze domeny zatrzymać W32Time Service: C:\>net stop w32time
 3. Konfigurowanie zewnętrznych źródeł z GUM wykonujemy poleceniem: C:\> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:tempus1.gum.gov.pl,0x1
  Uwaga:  jeśli podajemy nazwy DNS zamiast IP ważne jest umieszczenie 0x1 na końcu.
 4. Sprawdzamy czy zmiana została wprowadzona w rejestrze za pomocą regedit, w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 5. Ustawiamy nasz kontroler domeny jako źródło czasy dla klientów: C:\>w32tm /config /reliable:yes
 6. Uruchamiamy usługę czasu: C:\>net start w32time
 7. Serwer powinien zacząć synchronizować czas z nowym serwerem. Potwierdzamy to obserwując zegar serwera, sprawdzamy logi SYSTEM serwera w poszukiwaniu wpisów o treści:  Dostawca czasu NtpClient otrzymuje obecnie prawidłowe dane o czasie z tempus1.gum.gov.pl, (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->212.244.36.227:123).
 8. Konfigurację naszego serwera sprawdzamy jeszcze raz za pomocą: C:\>w32tm /query /configuration

Diagnostyka ogólna problemów z czasem:
Sprawdzanie przesunięcia czasowego pomiędzy kontrolerami:
w32tm /stripchart /computer:<cel> /samples:<liczba> /dataonly

Sprawdzanie konfiguracji czasu na danym komputerze:
XP/2000/2003:    net time /querysntp
Vista/7/2008/R2: w32tm /query
Instrukcja jak debugować usługę: http://support.microsoft.com/kb/816043/
Żródła wiedzy:
http://support.microsoft.com/kb/816042
http://support.microsoft.com/kb/224799 – jak działa usługa zegara systemu  Windows