Audyt informatyczny

Potrzebujesz audytu informatycznego z kilku ważnych powodów:

 • Twoja wiedza na tematu systemu informatycznego Twojej firmy jest niewystarczająca
 • Nie jesteś pewien, czy Twój system informatyczny jest bezpieczny i posiada odpowiednie zabezpieczenia
 • Potrzebujesz zweryfikować obecną dokumentację lub stworzyć ją od podstaw
 • Chcesz zweryfikować Twój dział IT, czy to w postaci jednego lub wielu informatyków

Audyt Informatyczny, polega na wykonaniu przeglądu i dokumentacji następujących elementów:

Topologia sieciowa:

 • Adresacja IPv4 IPv6
 • Topologia sieciowa logiczna
 • Topologia sieciowa fizyczna
 • Weryfikacja konfiguracji urządzeń sieciowych (router, switch, access point, print server)
 • Weryfikacja zgodności z dokumentacją

Audyt bezpieczeństwa sieci:

 • Weryfikacja mechanizmów bezpieczeństwa sieci LAN
 • Weryfikacja mechanizmów bezpieczeństwa sieci WAN
 • Analiza konfiguracji tuneli VPN, bezpieczeństwo połączenia między oddziałami.
 • Audyt bezpieczeństwa dostępu fizycznego
 • Testy bezpieczeństwa odporność na ataki np. DDOS

Audyt wydajności sieci:

 • Weryfikacja parametrów pracy urządzeń sieciowych
 • Weryfikacja obciążenia łączy sieci LAN w czasie pracy firmy
 • Weryfikacja obciążenia łączy sieci WAN w czasie pracy firmy
 • Weryfikacja zachowania się urządzeń sieciowych i serwerów przy wymuszonym obciążeniu
 • Analiza konfiguracji tuneli VPN, wydajność połączenia między oddziałami.
 • Optymalizacja i redundancja sieci

Audyt serwerów Windows (audyt wydajności i konfiguracji):

 • Weryfikacja obciążenia serwerów
 • Weryfikacja konfiguracji systemu i programów/usług (SQL, Exchange, programy produkcyjne)
 • Weryfikacja aktualizacji systemu operacyjnego i programów/usług (SQL, Exchange, programy produkcyjne)
 • Weryfikacja poprawności konfiguracji interfejsów sieciowych i ich obciążenia
 • Przegląd działających usług i programów
 • Przegląd polityk GPO pod kątem użyteczności (zasadności), duplikacji i wydajności
 • Weryfikacja i przegląd dzienników zdarzeń (logów) systemowych

Audyt serwerów VMWARE ESX, Hyper-V (audyt wydajności i konfiguracji):

 • Weryfikacja obciążenia serwerów
 • Weryfikacja systemu dyskowego
 • Weryfikacja konfiguracji systemu
 • Weryfikacja poprawności konfiguracji interfejsów sieciowych i ich obciążenia

Audyt serwerów (audyt bezpieczeństwa):

 • Weryfikacja udostępnionych usług sieciowych
 • Weryfikacja praw dostępu do plików i folderów
 • Weryfikacja praw dostępu do systemu operacyjnego, kto może się logować na serwery
 • Weryfikacja praw dostępu do administracji kluczowych usług SQL, Exchange, itp.
 • Przegląd działających usług i uprawnień do nich, na jakich kontach działają kluczowe usługi
 • Przegląd obiektów Active Directory: użytkowników, grup zabezpieczeń, udostępnienia
 • Weryfikacja polityk bezpieczeństwa, procedur np. blokowania komputerów, utworzenie nowego dostępu
 • Weryfikacja ustawień Serwer zasad sieciowych, zapory systemu Firewall, systemów IDS i innych zabezpieczeń
 • Weryfikacja i kontrola wykonywania kopi zapasowych
 • Weryfikacja zdolności odtworzenia system po ewentualnej utracie danych
 • Przegląd procedur Disaster Recovery

Audyt serwerów (sprzęt):

 • Weryfikacja wersji oprogramowania fizycznego płyty głównej, kontrolerów dysków RAID, sprzętowych systemów do zarządzania zdalnego
 • Weryfikacja ustawień BIOSu i kontrolera dysków RAID

Audyt zasilaczy awaryjnych UPS:

 • Weryfikacja kiedy został wykonany test oraz kalibracja zasilacza awaryjnego
 • Weryfikacja obciążenia
 • Weryfikacja zarządzania, jakie serwery zostaną wyłączone w przypadku braku prądu i wyczerpania baterii
 • Weryfikacja powiadomień

Audyt wybranych stanowisk pracy:

 • Weryfikacja standardu oprogramowania – firmowego
 • Weryfikacja zapisu danych firmowych na komputerze
 • Przegląd ustawień programu pocztowego, przeglądarek internetowych
 • Przegląd ustawień programów produkcyjnych
 • Przegląd zainstalowanych programów
 • Weryfikacja aktualizacji systemu operacyjnego
 • Weryfikacja zabezpieczenia przed wirusami
 • Weryfikacja zabezpieczenia przed kradzieżą fizyczną np. szyfrowanie dysków twardych
 • Weryfikacja uprawnień do komputera

Po przeprowadzonym audycie otrzymasz od nas pełną dokumentację tego co zastaliśmy w Twoim środowisku oraz tego co powinno się wdrożyć aby Twój system był w pełni bezpieczny.

Nie ma na co czekać, zapytaj się o audyt już dzisiaj!