Wysyłanie wiadomości bez autoryzacji SMTP w Exchange 2007 / 2010, czyli monitoring serwerów

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta
Czas potrzebny na przeczytanie
8 minut

[artykuł z roku 2010]

Większość serwerów posiada kontrolery do zarządzania i monitorowania stanu serwera.

Na przykład w przypadku serwerów DELL są to kontrolery DRAC (Dell Remote Access Controller), w wersji light czyli Express, albo w wersji pełnej czyli Enterprise.

Kontroler taki posiada opcję wysyłania wiadomości, gdy wystąpią jakieś problemy z serwerem.

Problemem jest to, iż kontroler nie posiada opcji autoryzacji SMTP.

Jedyne co można wpisać to:

  • Destination E-mail AddressDELL Drac Settings - email address and server address
  • E-mail Description
  • SMTP (e-mail) Server IP Address

Aby móc odbierać takie maile trzeba przekonfigurować serwer Exchange aby wpuszczał wiadomości z kontrolera bez autoryzacji SMTP.

Robi się to następująco:

W EMC, czyli Exchange Management Console, wybieramy Hub Transport i tworzymy new Receive Connector.

EMC bez autoryzacji - tworzenie new Receive Connector

Nadajemy mu jakąś przyjazną nazwę, np: Drac Settings, adresy lokalne pozostawiamy bez zmian, w zakładce „Remote Network” wpisujemy adres IP serwera (w początek i koniec ten sam), który będzie wysyłał maile, czyli adres IP routera klienta, z którego mail ten będzie wychodził. Po tym adresie nasz serwer Exchange wpuści maile bez autoryzowania.

Exchange 2010 bez autoryzacji - wpisywanie adres remote IP

Po zakończeniu wizarda wchodzimy ponownie w stworzony konektor, czyli wybieramy na nim Properties, i w zakładce Authentication oprócz domyślnie zaznaczonej opcji Transport Layer Security, zaznaczamy opcję Externally Secured.

W zakładce Permission Groups zaznaczamy opcję Exchange Servers.

Exchange 2010 bez autoryzacji SMTP 3
Exchange 2010 bez autoryzacji SMTP 4

Po zatwierdzeniu nasz Exchange powinien akceptować maile z podanego adresu IP.

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!