Windows nslookup, czyli jak sprawdzić poszczególne rekordy w domenie

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta
Czas potrzebny na przeczytanie
1 minuta
  1. Uruchamiamy z linii poleceń narzędzie Nslookup
  2. Na początek ustalamy serwer DNS który chcemy odpytać o rekordy. Domyślnie odpytywany jest serwer DNS, który mam w konfiguracji IP naszego komputera:
    • server ns2.mrnet.pl
  3. Możemy sprawdzić wszystkie rekordy wpisane w domenie:
    • ls domena.com
  4. Aby odpytać o konkretny rekord, np.: MX należy wpisać:
    • ls –t mx domena.com