Dwa kłopotliwe błędy w nowej Opt!mie 2010.1.1305

Autor wpisu
lukasz-avatar-dreamiteamŁukasz Matuszewski
Czas potrzebny na przeczytanie
1 minuta

Potwierdzone przez techników Comarchu dwa błędy w nowej Opt!mie – wersja 2010.1.1305

  • Brak przycisku zmiana hasła po upływie ważności hasła
  • Brak możliwości resetu hasła z GUI Opt!my

Rozwiązanie ręcznie tego błędu to wyzerowanie hasła użytkownika:

  1. Uruchamiamy SQL Server Management Studio i podłączamy się do serwera SQL.
    (Oczywiście musimy mieć uprawnienia do serwera SQL)
  2. Wybieramy bazę danych: baza konfiguracji: domyślnie to CDN_KNF_Konfiguracja i tabelę: Operatorzy (CDN. Operatorzy)

Przy konkretny użytkowniku należy wpisać:

ope_haslo = 'KgIVWVZ095g’
ope_haslochk = 'Jm’

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!