Procedura naprawy błędu NTLDR przy uruchamianiu systemu Windows XP

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta
Czas potrzebny na przeczytanie
7 minut

Problem: Komputer z systemem windows xp nagle przestał startować.

Podczas próby załadowania systemu pojawia się komunikat:

Przyczyna:

Najczęściej jest to uszkodzenie logicznej struktury plików na dysku twardym, uszkodzenie sektora rozruchowego lub działalność wirusów.

Rozwiązanie:

Należy skopiować brakujący/uszkodzony plik NTLDR z dysku systemu windows xp

 1. Wkładamy płytę systemu windows xp do napędu komputera, a następnie uruchamiamy z niej Instalator systemu. Po pokazaniu komunikatu „Wciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować…” w pośpiechu wykonujemy polecenie.Jeśli instalator nie wystartował z dysku systemu windows należy uruchomić tzw. boot-menu i wybrać urządzenie (w naszym przypadku napęd CD/DVD), z którego chcemy uruchomić komputer. Bootmenu zwykle uruchamia się podczas startu komputera klawiszem F8, F9, F10 lub F12, rzadziej F11 lub Esc – należy któryś z tych klawiszy wciskać aż pokaże się menu.
 2. Czekamy, na wczytanie plików i pojawienie się ekranu „Instalator – zapraszamy” – następnie wciskamy klawisz R, tym sposobem dostajemy się do konsoli odzyskiwania systemu windows
 3. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wpisujemy hasło Administratora (jeśli hasła nie było – po prostu wciskamy ENTER)
 4. Wpisujemy poniższe polecenia, każde z nich zatwierdzamy klawiszem ENTER, jeśli wyświetli się pytanie, czy chcemy zastąpić plik naciskamy klawisz T, a następnie ENTER.
 5. copy X:\i386\ntldr c:\
 6. copy X:\i386\ntdetect.com c:\

Uwaga:

Literę X należy zastąpić literą napędu do którego włożona jest płyta. Najczęściej jest to D lub E, jeśli nie znamy – należy próbować z kolejnymi.

Po skopiowaniu w/w plików należy zrestartować komputer i spróbować normalnie go uruchomić.

Dosyć często błąd pliku NTLDR powiązany jest z uszkodzeniem rejestru systemu windows, jeśli po wykonaniu powyższych kroków wyświetla się komunikat:

lub podobny oznacza to, że rejestr systemu Windows uległ uszkodzeniu i należy go przywrócić z automatycznie tworzonej kopii zapasowej (oczywiście, jeśli ta funkcja nie została niegdyś wyłączona przez użytkownika), aby to zrobić postępujemy według poniższej instrukcji.

Uwaga – przywrócenie rejestru z kopii zapasowej może spowodować problemy z funkcjonowaniem niektórych programów w systemie windows i/lub utratę informacji zawartch w tych programach – musimy się z tym liczyć. Niektóre programy mogą całkowicie „zniknąć” – zależnie od tego kiedy system automatycznie wykonał ostatnią kopię rejestru. W takim wypadku program należy ponownie zainstalować i skonfigurować.

 1. Jeszcze raz uruchamiamy konsolę odzyskiwania systemu windows xp
 2. Wpisujemy kolejno polecenia, po każdym z nich wciskamy ENTER:

  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default
  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

 3. Na koniec wpisujemy exit, aby zamknąć konsolę i zrestartować komputer
 4. Jeśli wszystko wpisaliśmy poprawnie naszym oczom powinien ukazać się pasek ładowania systemu windows
 5. Po pojawieniu się pulpitu klikamy prawym przyciskiem myszki na ikonę Mój komputer (na pulpicie lub po otwarciu menu start) i wybieramy „Właściwości”, następnie przechodzimy na kartę „Sprzęt” i klikamy w „Menedżer urządzeń”
 6. Jeśli w okienku, które właśnie powinno się otworzyć widzimy pozycje oznaczone żółtym trójkątem klikamy prawym przyciskiem myszki na każdą z nich z osobna i wybieramy opcję „Aktualizuj sterownik…”, następnie klikamy kilka razy dalej, aż system zacznie instalować sterownik danego urządzenia
 7. Koniecznie skanujemy dysk komputera w poszukiwaniu ewentualnych szkodników, które mogły przyczynić się do powstania w/w błędów. Polecamy do tego celu świetny program firmy Malwarebytes, do ściągnięcia stąd: http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
 8. Uruchamiamy ponownie komputer, a następnie instalujemy i konfigurujemy brakujące programy

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!