Kopia zapasowa systemu Windows Server (Windows Server Backup) z Linii poleceń – Windows Server 2008 / 2008 R2

Kategoria:  Archiwum
Data wpisu:  13.08.2011
Czas potrzebny na przeczytanie:  15 minut

Kopia zapasowa systemu Windows Server jest jedną z funkcji Windows Server 2008 / 2008 R2.

Zalety Kopii Zapasowej Systemu Windows:

 • Windows Server Backup korzysta z migawek dysku (VSS), więc nie ma konieczności zamykania programów i usług.
 • Disaster Recovery – odzyskanie całego serwera po „katastrofie” lub przeniesienie Windows Server na inny sprzęt..
 • Odzyskanie plików zarówno do oryginalnych lokalizacji i alternatywnych.
 • Możliwość odzyskanie plików z oryginalnymi atrybutami i zabezpieczeniami NTFS (ACL).
 • Każda partycja z kopii zapasowej to plik dysku wirtualnego VHD, którego w każdej chwili możemy skopiować i dołączyć jako dysk do naszego systemu.
 • Odzyskanie woluminu na inną partycję.

Możliwość GUI i CMD są praktycznie takie same.

Przewaga linii poleceń objawia się podczas błędów podczas konfiguracji backupu z GUI np.

Problem z dodawaniem dysku kopii zapasowej –  błąd: Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia woluminu jest niepoprawna.

Błąd zazwyczaj występuje przy dodawaniu dysku kopii zapasowej powyżej 1 TB.
Dodanie dysku twardego z linii poleceń rozwiązuje problem.

Instalacja Kopii zapasowej systemu Windows z CMD:

start /w ocsetup WindowsServerBackup
lub z GUI:

Trochę teorii…

Windows Server Backup umożliwia wykonywanie kopii zapasowych na:

 • Dedykowanym dysku twardym dla kopii (zalecane) – zwykły dysk twardy  wewnętrzny lub zewnętrzny „poświęconym” na backupy.
 • Folderze sieciowym/udostępnionym
 • Minimalny rozmiar dysku twardego dla kopii zapasowej to 70% rozmiaru wszystkich woluminów, które zamierzamy archiwizować.
 • Dla bezpieczeństwa domyślnie nie ma przypisanej litery dysku dla dedykowanego dysku twardego dla kopii. Brak zewnętrznej ingerencji na  backup. Nie zalecane jest przypisywanie litery na stałe.
 • Program do zarządzania Windows Server Backup z linii poleceń to: WBADMINWBADMIN /?

Sprawdzenie czy jest włączona kopia zapasowa sytemu Windows:

wbadmin enable backup

Konfiguracja kopii zapasowej z dedykowanym dyskiem twardym dla kopii:

1. Sprawdzamy jaki identyfikator  ma nasz dysk do przechowywania backupu.

Lista dysków ONLINE: wbadmin get disks

Mój dysk do backupu to:

Nazwa dysku: VMware, VMware Virtual S SCSI Disk Device
Numer dysku: 1
Identyfikator dysku: {9af787cc-0000-0000-0000-000000000000}
Całkowite miejsce: 40.00 GB
Używane miejsce: 0 B
Woluminy: Brak woluminów na dysku lub system Windows nie może uzyskać informacji o woluminie.

2. Konfiguracja codziennego backupu  z dodaniem dysku dedykowany do kopii zapasowej:

wbadmin enable backup

Składnia:

Wspólna dla Windows Server 2008 i 2008 R2:

[-addtarget:<BackupTargetDisk>] –> Dodawanie nośnika dla backupu: dysk twardy lub folder udostępniony

[-removetarget:<BackupTargetDisk>]  –> Usuwanie nośnika dla backupu.

[-schedule:<TimeToRunBackup>]  –> Określa godziny dnia, o których są tworzone kopie zapasowe (rozdzielane przecinkami i w formacie HH:MM).

[-include:<VolumesToInclude>]  Lista elementów do backup oddzielone przecinkami (partycje, foldery, dyski twarde – ścieżka bezwzględna).  Tylko w Windows Server 2008 możliwość dodania –systemState (Stan Systemu).

[-allCritical] –> Do listy elementów kopii zapasowej są dodawane elementy systemu do odzyskiwania systemu od zera – Disaster Recovery.

[-quiet] –> Cicha kopia zapasowa. Przydatna do jednorazowych kopii zapasowych.
Opcje dostępne tylko w Windows Server 2008 R2:

[-systemState] –> Do listy elementów kopii zapasowej jest dodawany Stan Systemu
[-nonRecurseInclude:<ItemsToInclude>] Lista  nierekurencyjna elementów  do backup oddzielone przecinkami (partycje, foldery, dyski twarde – ścieżka bezwzględna).

[-exclude:<ItemsToExclude>]  –> Lista wyjątków które nie będą uwzględniane w backupie oddzielone przecinkami (partycje, foldery, dyski twarde – ścieżka bezwzględna).

[-nonRecurseExclude:<ItemsToExclude>] Lista nierekurencyjna elementów do backup oddzielone przecinkami (partycje, foldery, dyski twarde – ścieżka bezwzględna).

[-vssFull | -vssCopy] –> Sposób  dostępności kopii: -vssFull backup będzie widzialny w kopii w tle (VSS) a w przypadku -vssCopy kopia będzie dostępna z poziomu Windows Server Backup. Parametr  -vssCopy jest domyślny  i nie musimy go podawać.

[-user:<UserName>]  –> Nazwa użytkownika z uprawnieniem do zapisu w miejscu docelowym  magazynu kopii zapasowej.

[-password:<Password>]  –>Hasło dla nazwy użytkownika podanej w parametrze -user.
Szczegółowy opis funkcji można otrzymać poleceniem wbadmin enable backup /?

Przykład typowanej składni dla utworzenie codziennej kopii zapasowej serwera to:

wbadmin enable backup -addtarget:{Identyfikator dysku} -schedule:09:00,17:00 -include:C:,E: -allCritical -systemState

W moim przypadku to:

wbadmin enable backup -addtarget:{9af787cc-0000-0000-0000-000000000000} -schedule:09:00,17:00 -include:C: -allCritical –systemState


Konsola dwa wymusza potwierdzenia: włączenia harmonogramu kopii zapasowej i sformatowania dysku na backupy.

Etykieta dysku jest automatycznie nadawana w formacie:

NAZWAS ERWERA ROK_MIESIĄC_DZIEŃ GODZINA  Disk_NUMER PORZĄDKOWY

Etykietę dysku w dowolnym momencie można w zmienić. Windows Server Backup odwołuje się po  Identyfikatorze dysku a nie po nazwie woluminu. Na końcu artykuły pokażę jak zmienić etykietę dysku z poziomu CMD.

3. Potwierdzenie utworzenia harmonogramu kopii zapasowej:

wbadmin enable backup

Gotowe. Właśnie skonfigurowaliśmy codzienną kopię zapasową z dedykowanym dyskiem twardym.

Mamy także możliwość ręcznego uruchomienia kopii zapasowej z ustawieniami które ustawiliśmy dla harmonogramu:

wbadmin start backup

Kopia zapasowa wykonuje się w tle. W dowolnym momencie możemy sprawdzić status wykonania kopii zapasowej:

wbadmin get status

Dostępne kopie zapasowe:

wbadmin get versions

Modyfikacja zaplanowanej kopii zapasowej:

Modyfikacja ustawień kopii zapasowej wygląda tak samo jak tworzenie – podajemy tylko odpowiednie parametry które chcemy zmienić np.

4. Dodanie drugiego / następnego dysku dla kopii zapasowej Windows

wbadmin enable backup -addtarget:{Identyfikator dysku}
ale najpierw wbadmin get disks

Dodajemy dysk o numerze 0

wbadmin enable backup -addtarget {10b46aec-0000-0000-0000-000000000000}

Weryfikujemy czy w „Lokalizacji do przechowywania kopii zapasowej” pojawi się nowy wpis
wbadmin enable backup

VMware, VMware Virtual S SCSI Disk Device i VMware Virtual IDE Hard Drive ATA Device to sprzętowe nazwy dysków twardych.  Gdy zamiast sprzętowej nazwy dysku twardego jest etykieta dysku to oznacza że ten dysk jest OFFLINE.

W rzeczywistych serwerach w lokalizacji do przechowywania kopii zapasowej będzie wpis np. WDC WD15 EARS-00MVWB0 USB Device.

Zaplanowana kopia zapasowa zawsze będzie wykonywana na najmłodszym (najpóźniej dodany) dostępnym dysku twardym.  Żeby kontrolować na który dysk wykona się backup musimy pozostałe dyski dedykowane odłączyć lub przełączyć w tryb OFFLINE np.

Możemy zauważyć, że dysk twardy WHALE 2011_08_01 17:05 Disk_01 jest OFFLINE.

5. Modyfikacja listy elementów do archiwizacji

Przykład: wbadmin enable backup -include:C,E:  -allCritical –systemState

Wykluczenie folderu z kopii zapasowej:

Przykład: wbadmin enable backup – exclude:E:\Tymczasowe\

Nie można wykluczyć elementów lub folderów z partycji systemowej C gdy używamy parametrów: -allCritical –systemState

Zmiana etykiet dysków:

Aby zmienić etykietę dysku twardego musimy najpierw dodać literkę do woluminu.
Diskpart… i proces przypisywania literki do dysku.

Zmiana etykiety dysku twardego(partycji): LABEL Y: Dysk kopia zapasowa nr. 2

I na koniec usunięcie literki dyski – Diskpart… i proces usuwania literki do dysku:


Weryfikacja  – wbadmin get disks

Sądzę że już każdy administrator wie jak utworzyć / zaplanować kopię zapasowej z serwera  z poziomu wiersza poleceń 🙂

Autor wpisu
lukasz-avatar-dreamiteamŁukasz Matuszewski