SharePoint – „ Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji ” i błąd SQL: 33002

Autor wpisu
lukasz-avatar-dreamiteamŁukasz Matuszewski
Czas potrzebny na przeczytanie
5 minut

[artykuł z roku 2011]

Przyczyn komunikatu „ Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji ”  i błędu SQL 33002  może być wiele między innymi uszkodzona baza konfiguracyjna, uszkodzone pliki z konfiguracją, uszkodzona aplikacją w IISie….

Zazwyczaj problem można rozwiązać poprzez wymuszoną aktualizację plików i bazy konfiguracyjnych z linii poleń:

„psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force”.

Program psconfig znajduję się w folderze BIN w miejscu zainstalowania oprogramowania SharePoint np. domyślnie dla Sharepoint 2007 to:

„C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Bin\”

Uwaga:  „Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint” nie korzysta z przełączników wait i force które wymuszają naprawę lub napisanie konfiguracji.  Skorzystanie z „Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint”  podczas jakiejkolwiek awarii może doprowadzić do usunięcia całej farmy. Kreator gdy znajdzie problem  z spójnością bazy i plików konfiguracyjnych może bez pytania (komunikatu) usunąć część usług lub farmy SharePoint.

Przykład naprawy SharePointa:

Podczas  instalacji  SP3 do SharePoint 2007 może się zdarzyć że niektóre funkcji w  bazie konfiguracji nie zaktualizują się. Proces instalacji SP przebiegnie pomyślnie i witryna wewnętrzna będzie prawidłowo funkcjonować. Dopiero po wywołaniu VSS (kopii w tle lub backupu korzystającego VSS)  WRITERS odpowiedzialny za bazy SQL wykona spójność bazy i wtedy w bazie pojawią jawne błędy np.


Nazwa dziennika: Application

Źródło: MSSQL$MICROSOFT##SSEE

Data: 2011-10-31 18:25:10

Identyfikator zdarzenia: 33002

Kategoria zadania: (2)

Poziom: Błąd

Słowa kluczowe: Klasyczny

Użytkownik: USŁUGA SIECIOWA

Komputer: SERWER

Opis:

Nie można odnaleźć opisu dla identyfikatora zdarzenia 33002 ze źródła MSSQL$MICROSOFT##SSEE. Albo składnik wywołujący to zdarzenie nie jest zainstalowany na komputerze lokalnym, albo instalacja jest uszkodzona. Możesz zainstalować lub naprawić składnik na komputerze.

Jeśli zdarzenie pochodzi z innego komputera, wraz ze zdarzeniem może być wymagane zapisanie informacji o wyświetlaniu.

Do zdarzenia dołączono następujące informacje:

module
dbo.proc_getObjectsByClass
Nie można znaleźć określonego typu zasobu w pliku obrazu


Po wejściu na witrynę SharePoint ujrzymy komunikat „Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji”. Wywołanie programu „psconfig”  z parametrami „-cmd upgrade -inplace b2b -wait –force” naprawy SharePoint…. Nawet nie będzie potrzebny ponowne uruchomienie serwera czy usług.

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!