Dropbox i synchronizacja dowolnego folderu w Windows Vista/7/"8"

Kategoria:  Archiwum
Data wpisu:  24.03.2012
Czas potrzebny na przeczytanie:  3 minuty

Twórcy usługi Dropbox i klienta przeznaczonego dla systemów Windows, nie przewidzieli możliwości synchronizowania z usługą dowolnego folderu spoza katalogu Dropboxa.

Sposobem synchronizacji dowolnego foldery jest utworzenie łączy symbolicznych.

Do stworzenia łącz symbolicznych posłużymy się narzędziem mklink, które wbudowane jest w system operacyjny.

mklink [/D] [nazwa łącza] [obiekt docelowy]

1. Uruchomiamy wiersz poleceń (cmd) z podwyższonymi uprawnieniami (UAC) i przechodzimy do folderu Dropboxa -> domyślnie „%USERPROFILE%\Dropbox”.

2. Tworzymy łącze symboliczne:

mklink /D „Dane z C” „C:\Dane z dysku C”

W folderze Dropboxa będzie widoczny folder „Dane z C” który będzie wskazywał na foldery „Dane z dysku C” z dysku C.

Usuwanie łączy symbolicznych: wystarczy po prostu usunąć utworzony skrót z folderu Dropboxa.

Autor wpisu
lukasz-avatar-dreamiteamŁukasz Matuszewski