Windows 8 – Włączenie .NET Framework 3.5 (3.0, 2.0)

Autor wpisu
lukasz-avatar-dreamiteamŁukasz Matuszewski

Środowiska .NET Framework  2.0, 3.0 i 3.5 jest jedną wbudowaną funkcją w Windows 8 która domyślnie jest wyłączona. Włączenie .NET Framework?
To proste!
Aby to zrobić należy:
1. Otworzyć „Control Panel” -> „Programs” -> „Programs and Features” i wybrać „Turn Windows features on or Off”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zaznaczyć .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) i kliknąć OK.
3. Po poprawnym włączeniu funkcji pojawi się komunikat „Windows completed the requsted changes.”.
W przypadku nie prawidłowym dodaniu funkcji – „Windows could not completed the requsted changes.”

 
 
 
 
 
 
 
Należy ręcznie włączyć – z wiersza poleceń:
1. Włożyć do napędu DVD płytę instalacyjną Windows 8.
2. Uruchomić wiersz poleceń (cmd) z podwyższonymi uprawnieniami (UAC).
3. Wpisać i uruchomić:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:\sources\sxs /LimitAccess
Gdzie X to napęd DVD w którym znajduje się płyta instalacyjna Windows 8.