Windows 8 – Włączenie .NET Framework 3.5 (3.0, 2.0)

Autor wpisu
lukasz-avatar-dreamiteamŁukasz Matuszewski
Czas potrzebny na przeczytanie
3 minuty

Środowiska .NET Framework  2.0, 3.0 i 3.5 jest jedną wbudowaną funkcją w Windows 8 która domyślnie jest wyłączona.

Włączenie .NET Framework?

To proste!

Aby to zrobić należy:

1. Otworzyć „Control Panel” -> „Programs” -> „Programs and Features” i wybrać „Turn Windows features on or Off”.

2. Zaznaczyć .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) i kliknąć OK.

3. Po poprawnym włączeniu funkcji pojawi się komunikat „Windows completed the requsted changes.”.

W przypadku nie prawidłowym dodaniu funkcji – „Windows could not completed the requsted changes.”

Należy ręcznie włączyć – z wiersza poleceń:

1. Włożyć do napędu DVD płytę instalacyjną Windows 8.

2. Uruchomić wiersz poleceń (cmd) z podwyższonymi uprawnieniami (UAC).

3. Wpisać i uruchomić:

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:\sources\sxs /LimitAccess, gdzie X to napęd DVD w którym znajduje się płyta instalacyjna Windows 8.

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!