Monitorowanie pracowników jest legalne

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta
Czas potrzebny na przeczytanie
5 minut

Europejski Trybunał Praw CzlowiekaNasi klienci bardzo często nas pytają co mogą a czego nie mogą odnośnie monitorowania działań swoich pracowników w internecie. Czy wolno czy nie wolno? Jeśli wolno to jak?

W tym temacie ostatnio sporo się wyjaśniło, dzięki wyrokowi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). 12 stycznia 2016 roku zapadł bardzo ważny wyrok w sprawie pracownika jednej z firm z Rumunii. Przyznaje on pracodawcy prawo do monitorowania aktywności pracowników w uzasadnionych przypadkach. Źródło tej wiadomości to strona ETPC, gdzie można obejrzeć ww. wyrok.

W tej konkretnej sprawie zarządowi firmy chodziło o sprawdzenie, w jaki sposób pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Podczas audytu konwersacji tego pracownika odkryto, że wykorzystuje on służbowy komunikator internetowy do celów prywatnych. Udowodniono, że prowadził on korespondencję osobistą w czasie pracy, co zdaniem pracodawcy wpływało negatywnie na jego produktywność. W efekcie tego otrzymał on wypowiedzenie za co podał firmę do sądu. ETPC podtrzymał wyroki poprzednich instancji, oświadczając, że pracodawca nie naruszył art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o poszanowaniu prawa do prywatności, ponieważ weryfikacja przez przełożonego, czym w godzinach pracy zajmują się zatrudnione w firmie osoby, jest czymś naturalnym i uzasadnionym. Ponadto pracodawca nie ujawnił żadnych danych wrażliwych osób, z którymi prywatny kontakt utrzymywał pracownik.

Czy ten wyrok zmienia coś dla naszych firm i pracowników?
Czy od teraz jest możliwe nieograniczone monitorowanie aktywności pracowników?

Z treści wyroku wynika, że uprawnienia w tym zakresie zawsze zależą od okoliczności konkretnej sprawy.
Jeśli firmy monitorują zatrudnionych wyłącznie po to, by upewnić się, czy należycie wykonują swoje obowiązki to nie powinny się obawiać żadnych konsekwencji prawnych.
Jest to podobne, do sytuacji, kiedy uczciwość pracownika podlega sprawdzeniu pod kątem stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. Pamiętać należy o tym, że monitorowanie to przeciwdziałanie a nie inwigilacja.

Jak w takim razie wprowadzić dobre praktyki w monitorowaniu pracowników do swojej firmy?

Jeśli nie chcesz aby monitorowanie pracowników w Twojej firmie było kością niezgody to należy bezwzględnie pamiętać o kilku dobrych praktykach związanych z tym tematem. Portugalski sędzia ETPC: Paulo Pinto de Albuquerque, zwrócił na to uwagę wskazując że firmy powinny opierać ewentualny monitoring na wewnętrznych regulaminach, z którymi każdy zatrudniony powinien zapoznać się i zaakceptować przed podpisaniem umowy o pracę.
Dodatkowo działania pracodawcy w tym zakresie muszą być każdorazowo uzasadnione.

Oprogramowanie monitorujące należy stosować dopiero wtedy gdy istnieje podejrzenie, że zachowanie zatrudnionego, jego wyniki w pracy lub inne czynniki mogą działać na niekorzyść firmy. Dopiero wtedy należy sięgnąć do zapisów jego aktywności zawodowej zgromadzonej przez oprogramowanie. Szereg funkcjonalności z pogranicza tzw. informatyki śledczej oferują narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT, np. moduł Users programu Axence nVision, którego DreamITeam jest partnerem. Kilku naszych klientów korzysta z tej funkcjonalności chwaląc sobie jej możliwości.

Źródło artykułu: axence.net/pl/etpc-mozna-monitorowac-aktywnosc-pracownikow/

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!