Router Cisco – reset ustawień

Autor wpisu
lukasz-avatar-dreamiteamŁukasz Matuszewski
Czas potrzebny na przeczytanie
2 minuty

[artykuł z roku 2012!]

Procedura resetowania routera Cisco za pomocą połączenie przez port CONSOLE

1. W ciągu pierwszych 60 sekund od włączenia routera (wartość podawana w dokumentacji Cisco), z konsoli należy wybrać specjalną kombinację klawiszy, przerywającą normalny proces startu. Najczęściej jest to kombinacja CTRL+Break;

2. Ustawienia w rejestrze wartości, która zmusi router do pominięcia (ale nie skasowania) konfiguracji startowej przy jego następnym uruchomieniu -kKomenda: confreg 0x2142;

3. Komenda: Reset;

4. Wejść do trybu uprzywilejowanego poprzez wykonanie komendy enable (system nie zapyta o hasło);

5. Wejść do trybu konfiguracyjnego – komenda: conf t;

6. Zdefiniować nowe hasło, np.: enable secret cisco1;

7. Przywrócić poprzednią postać rejestru – komenda: config-register 0x2102;

8.  Zapis ustawień – komenda: copy runn start;

9. Uruchomienie ponowne routera – komenda: reload

Po uruchomieniu routera mamy czystą konfigurację.

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!