Dlaczego warto wykonywać audyt informatyczny?

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta
Czas potrzebny na przeczytanie
10 minut

Dziś przedsiębiorstwa znajdujące się na polskim rynku w wyraźnej większości korzystają z komputerów, różnych systemów informatycznych i sieci internetowej. W takich miejscach niezbędny jest regularny audyt systemów informatycznych. Poniżej opiszemy co to jest audyt it i dlaczego warto wykonywać przynajmniej raz na ..  rok?dwa?

Czym jest audyt informatyczny?

Według definicji, którą można znaleźć w słowniku, audyt (informatyczny) to szereg różnorodnych działań, które mają zapewnić prawidłowe, sprawne oraz szybkie funkcjonowanie systemów informatycznych. W tym celu wykonuje się co jakiś czas przeglądy, a także stale monitoruje się, czy wszystko działa tak, jak należy.

W jakim celu wykonuje się audyt informatyczny?

Istnieje kilka powodów dla których warto wykonywać audyt systemów informatycznych. Wszystko zależy od celu w jakim dany audyt ma być wykonany.  Wymieńmy kilka z nich:

Cel 1 to skontrolowanie czy systemy stosowane w danej firmie są skonfigurowane według odpowiednich standardów, zasad i zgodnie z obowiązującym prawem.

Cel 2 to sprawdzenie czy systemy IT działają prawidłowo. Podczas audytu często zostają wykryte elementy, które przestały z jakiegoś powodu funkcjonować prawidłowo i nikt tego nie zauważył.

Cel 3 to wykonanie dokumentacji informatycznej. W małych i średnich firmach dość często cała konfiguracja sieci, serwerów, komputerów istnieje albo w plikach na komputerze administratora lub co gorsza w jego głowie. Niestety to dość często spotykany przypadek.

Cel 4 to oszacowanie ryzyka. Wykonując większość audytów dla klientów DreamITeam szacujemy ryzyko naruszenia systemów. Sprawdzamy zabezpieczenia programowe, sprzętowe oraz fizyczne.

Cel 5 to wykonanie raportu poaudytowego. Oczywiście to nie samo wykonanie raportu jest celem. Tym celem jest przedstawienie raportu osobom decyzyjnym i ustalanie z nim i działań naprawczych wynikających z raportu.

Na czym dokładnie polega audyt informatyczny?

Audyt bezpieczeństwa informatycznego polega na sprawdzaniu różnych elementów infrastruktury informatycznej w firmie, co pozwala ustalić, czy działają one poprawnie czy jednak wymagają modyfikacji i optymalizacji. Dzięki audytowi można przeanalizować najważniejsze konfiguracje urządzeń sieciowych, serwerów, komputerów pod kątem bezpieczeństwa i efektywności pracy.

Jakie kroki są potrzebne do wykonania audytu?

 1. Ustalenie celu wykonania audytu
 2. Ustalenie zakresu audytu
 3. Policzenie elementów podlegających audytowi. Najważniejsze elementy to:
  1. Serwery fizyczne
  2. Serwery wirtualne
  3. Dyski sieciowe
  4. Routery
  5. Przełączniki sieciowe
  6. Urządzenia wifi
  7. Drukarki sieciowe
  8. Komputery pracowników
  9. Domeny internetowe + hosting
  10. Oprogramowanie biznesowe używane w firmie
 4. Otrzymanie dostępów (loginów i haseł) do wyżej wymienionych elementów
 5. Właściwe przeprowadzenie audytu, czyli logowanie do urządzeń i usług
  1. Sprawdzenie działania
  2. Kontrola bezpieczeństwa
  3. Inwentaryzacja zasobów
  4. Wykonanie dokumentacji (opcja)
  5. Zanotowanie wniosków do raportu
 6. Przygotowanie raportu
 7. Omówienie raportu

Techniczne Ekspert IT wykonujący audyt powinien otrzymać wszystkie dostępy (login i hasło) do każdego urządzenia, które posiada konfigurację. W przypadku serwerów będą to hasło i login administratora serwera. Specjalista robi dokładny przegląd serwera.

Ile czasu zajmuje wykonanie audytu?

Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia audytu pod kątem jego szczegółowości oraz liczby audytowanych elementów. Wiele zależy także od tego, do czego ma służyć wykonanie audytu. Czasami wystarczy tylko pogłębiona rozmowa – wtedy audyt może zająć kilka do kilkunastu godzin. W innych przypadkach będzie to szczegółowy audyt wielu urządzeń i zajmie to wiele dni, a nawet tygodni.

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu informatycznego

Regularny audyt informatyczny ma wiele zalet. Firmowemu IT zagraża wiele niebezpieczeństw, takich jak uszkodzenie systemu, utrata ważnych danych, a nawet ich kradzież. Jak pokazują statystyki – nawet 90% polskich firm odnotowało w 2019 roku różne incydenty związane z bezpieczeństwem danych.

 1. Audyt IT pozwala uszczelnić system oraz sprawdzić oprogramowanie i sprzęt, co ma znaczenia dla wygody pracowników, ale i bezpieczeństwa firmy. Dzięki takiej kontroli biznes zachowuje również ciągłość funkcjonowania i dzięki temu nie odnotowuje strat finansowych związanych z zastojem firmy spowodowanym problemami ze sprzętem czy oprogramowaniem.
 2. Kolejną zaletą przeprowadzania audytu jest to, że dzięki niemu można ustalić jaka jest kondycja infrastruktury IT oraz co dokładnie się na nią składa – z jakiego oprogramowania korzystają pracownicy, do jakich programów mają dostęp poszczególne osoby, czy aplikacje są pozyskane z legalnego źródła, w jakim stanie technicznym są urządzenia itd.
 3. Audyt pozwala również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ zapobiega wydanie dużych pieniędzy związanych z ewentualną naprawą systemu, oprogramowania, sprzętu itd.

Audyt bezpieczeństwa informatycznego cena

Jeśli jesteś zainteresowany taką usługą jak profesjonalny audyt bezpieczeństwa informatycznego, cena jest przez nas ustalana indywidualnie – w zależności od tego, jak duża jest firma, ile działań należy wykonać, ilu komputerów używają pracownicy, do ilu i jakich programów mają dostęp itd. Zapraszamy do kontaktu, podczas rozmowy ustalimy zakres działań oraz ostateczną kwotę usługi.

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!