xcopy, czyli sposób na skopiowanie wszystkich danych pomiędzy dwoma dyskami

Autor wpisu
michal-avatar-dreamiteamMichał Ruta
Czas potrzebny na przeczytanie
1 minuta

Używając wbudowanego we wszystkie systemy Windows polecenia xcopy można przegrać wszystkie dane pomiędzy partycjami, a także pomiędzy dyskami włączając w to także pliki ukryte i systemowe.

Jest to bardzo dobry sposób na napisanie prostego programu do archiwizacji konkretnych danych.

xcopy <source volume> <target volume> /s /e /r /c /h /k /o /x /y

  • /s — system files
  • /e — copies folders and subfolders, including empty ones
  • /r — overwrites read-only files on destination
  • /c — continue on errors
  • /h — hidden files
  • /k — copy all attributes
  • /o — copy file ownership and ACL information
  • /x — copy file audit settings
  • /y — suppress prompt to overwrite existing file

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu.

Masz problem informatyczny?

Skontaktuj się z nami!