xcopy, czyli sposób na skopiowanie wszystkich danych pomiędzy dwoma dyskami

Autor wpisu
Michał Ruta

Używając wbudowanego we wszystkie systemy Windows polecenia xcopy można przegrać wszystkie dane pomiędzy partycjami, a także pomiędzy dyskami włączając w to także pliki ukryte i systemowe. Jest to bardzo dobry sposób na napisanie prostego programu do archiwizacji konkretnych danych.
xcopy <source volume> <target volume> /s /e /r /c /h /k /o /x /y

  • /s—system files
  • /e—copies folders and subfolders, including empty ones
  • /r—overwrites read-only files on destination
  • /c—continue on errors
  • /h—hidden files
  • /k—copy all attributes
  • /o—copy file ownership and ACL information
  • /x—copy file audit settings
  • /y—suppress prompt to overwrite existing file